Opleidingsinstelling Geestelijke Gezondheidszorg

 

Verpleegkundig Specialist

Governance
 

De Stichting Opleidingsinstelling GGZ-VS is opgericht op 11 december 1997. Op 6 juni 2011 werden de statuten gewijzigd.

De Raad van Toezicht houdt toezicht op de Raad van Bestuur en de algemene gang van zaken binnen de organisatie. De Raad van Toezicht is het belangrijkste adviesorgaan van het bestuur.

De Raad van Bestuur (directie) van de Opleidingsinstelling GGZ-VS is verantwoordelijk­heid voor het realiseren van de doelstellingen van de organisatie, de strategie, en de daaruit voortvloeiende resultatenontwikkeling.
          

De Stichting Opleidingsinstelling GGZ Verpleegkundig Specialist is opgenomen in het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO) dat namens het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen (OC&W) wordt beheerd door de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

Het BRIN instellingsnummer is 30EA

De ISAT opleidingscode is 70110

Het registratienummer van de Stichting GGZ-VS bij de Kamer van Koophandel te Utrecht is 33299047. Vestigingsnummer is 21871841

De bankrelatie van Stichting GGZ-VS
Rabobank te Utrecht, BIC: RABONL2U
IBAN: NL26 RABO 0116 2940 51