Opleidingsinstelling Geestelijke Gezondheidszorg

 

Verpleegkundig Specialist

Organisatie
 Bekijk vergroting in nieuw venster

De inhoudelijke leiding van de opleiding GGZ-VS krijgt vorm in het Consilium Magistrorum (vrij vertaald: raad van leermeesters). Alle inhoudelijk verantwoordelijken zijn in het consilium vertegenwoordigd. In het Consilium Magistrorum wordt het opleidingscurriculum ontwikkeld en vastgesteld. Ook de innovatie van de opleiding wordt vanuit het consilium aangestuurd, net als de borging en verbetering van de kwaliteit.

De opleidingsvergadering is het kloppend hart van de opleiding. In deze vergadering komen alle hoofdopleiders van de opleiding GGZ-VS, de opleiders uit de praktijkinstellingen in Nederland, de opleidingsmanagers en de directie samen. Het praktijkdeel van het opleidingsprogramma wordt hier ontwikkeld, gecoördineerd en verbeterd. Evenzo wordt hier getoetst of het theoretische opleidingsprogramma het praktijkleren in voldoende mate ondersteunt. Het opleidingsonderdelen worden hier geactualiseerd zodat wenselijke ontwikkelingen in de dagelijkse praktijk van de verpleegkunde kunnen worden ondersteund.