Opleidingsinstelling Geestelijke Gezondheidszorg

 

Verpleegkundig Specialist


Leerstoel

   

 

De opleidingsinstelling GGZ-VS en de bijzondere leerstoel GGZ-verpleegkunde binnen de afdeling Psychiatrie van het VUmc zijn op 4 november 2016 een alliantie aangegaan.
Op 1 januari 2018 is deze omgezet naar een formele samenwerking. Deze samenwerking beoogt de academische ontwikkeling  binnen  de ggz-verpleegkunde te versterken teneinde de kwaliteit van de ggz-verpleegkundig specialistische zorg te verhogen.

De leerstoel GGZ Verpleegkunde, ingesteld in 2015 door de Hogeschool Inholland, onderzoekt de effectiviteit van verpleegkundige praktijken in de ggz. De verpleegkundigen in opleiding tot verpleegkundig specialist ggz (vios) werken in die praktijk. Zij zetten zich er voor in om de meest optimale verpleegkundige zorg te bieden. De leerstoel draagt met onderzoeksresultaten bij aan de kennisontwikkeling die de basis vormt voor evidence based practice. De vios dragen bij aan de verspreiding van die kennis in de dagelijkse praktijk en het voeden van de kennisontwikkeling met ervaringen uit de dagelijkse praktijk. De alliantie helpt dus beide organisatie bij het realiseren van hun doelen.

 

De samenwerking maakt het mogelijk dat jong talent met passie voor de ggz-verpleegkunde beter kan doorgroeien op de academische ladder. Het wordt voor de studenten die dat willen en kunnen mogelijk om gedurende de opleiding een verzwaard onderzoeksprogramma te volgen, voor te sorteren op een promotie of een promotietraject aan te vangen.

Professor Berno van Meijel, hoogleraar ggz-verpleegkunde en Rob Bakker, directeur van de opleiding GGZ-VS verheugen zich erop over enkele jaren de eerste vruchten van deze samenwerking te kunnen presenteren en daarmee bij te dragen aan het opbouwen vaneen academische top binnen de beroepsgroep van verpleegkundig specialisten ggz.

 

Meer weten over de leerstoel en het onderzoek dat daar plaatsvindt? Klik hier (u wordt doorgeschakeld naar de website van de leerstoel)