Opleidingsinstelling Geestelijke Gezondheidszorg

 

Verpleegkundig Specialist

Registratie als Verpleegkundig Specialist

Inschrijving in het registerOm de titel van verpleegkundig specialist te mogen voeren, moet je zijn ingeschreven in het specialistenregister van de Registratiecommissie Specialismen Verpleegkunde (RSV).Om na
beëindiging van je opleiding in aanmerking te komen voor inschrijving in het register moet je voldoen aan het volgende:

• Je bent ingeschreven als verpleegkundige in het BIG register (artikel 3; tevens toelatingseis voor de opleiding tot Verpleegkundig Specialist bij GGZ-VS).

• Bij aanvang van de opleiding heb je jezelf ingeschreven in het Verpleegkundig Specialisten Opleidingsregister van de RSV (het VSO).

• Wanneer je de opleiding succesvol hebt afgerond, zal de (door de RSV erkende) hoofdopleider een eindverklaring opstellen waaruit blijkt dat je inderdaad voldoet aan de opleidingseis zoals omschreven in het Algemeen Besluit en het Specifieke Besluit.

• Omdat je in het VSO staat ingeschreven, volstaat een email naar registers@venvn.nl met het verzoek tot registratie als Verpleegkundig Specialist. Voeg aan deze email een scan/pdf van het getuigschrift en de eindverklaring van de hoofdopleider toe. 

• Na ontvangst van de stukken neemt de RSV contact met je op en stuurt je een factuur (meestal via email). De factuur bedraagt €150,- voor het in behandeling nemen van de aanvraag, welke na betaling z.s.m. zal worden afgehandeld.

• Wanneer je geregistreerd wordt, krijg je een certificaat van de RSV. Daarnaast wordt er melding gemaakt bij het BIG-register en komt er een vermelding in het V&VN magazine. De registers zijn openbaar, waardoor het voor iedereen mogelijk is om na te gaan of iemand wel of niet bevoegd is om de wettelijk beschermde titel ‘Verpleegkundig Specialist’ te voeren (Let op: voor het onterechte gebruik van de titel kan je een boete krijgen).

• Na vijf jaar moet je je herregistreren. Je hebt dus vijf jaar de tijd om te voldoen aan de werkervaring- en deskundigheidseis. Zie ook hoofdstuk 'Herregistratie' op de website.Klik hier voor actuele informatie en de gestelde eisen m.b.t. de registratie als Verpleegkundig Specialist.