Opleidingsinstelling Geestelijke Gezondheidszorg

 

Verpleegkundig Specialist

Onderwijsvisie

 


In de visie van de opleiding staat het persoonlijk leerproces van de vios centraal, zoals in navolgende schema staat aangegeven.

Zelfs zo centraal dat zowel het praktijk- als theoriedeel van de opleiding wordt vormgegeven vanuit het perspectief op het persoonlijk leerproces en de vios in sterke mate de regie over de eigen leerroute voert.

Bij deze manier van vormgeven van onderwijs is het niet mogelijk om de verschillende onderdelen van het onderwijs perfect op elkaar aan te sluiten en op elkaar af te stemmen. Het wil echter niet zeggen dat de vios willekeurig mag kiezen, want het persoonlijk leerproces dient binnen bepaalde kaders gestalte te krijgen, zoals de kaders van de praktijkinstelling en het theoretisch deel van het curriculum.
In de praktijkinstelling worden uitdagende werkervaringsplaatsen gerealiseerd en omgevingen of contexten aangeboden waarin de vios zich moet laten zien en zich moet bewijzen.

In het theoretisch deel van het curriculum wordt via veel verschillende modulen kennis en vaardigheden aangeboden.

Van de vios wordt gevraagd complexe praktijkopdrachten uit te voeren die gericht zijn op de ontwikkeling van het persoonlijk functioneren, waarin de vios tegen zijn beperkingen aanloopt en zijn sterke punten ontdekt.
De vios wordt daarbij ook nog door allerlei belanghebbenden beoordeeld, zoals de opleider, de docent, de hoofdopleider, de manager, een Raad van Bestuur, de patiënt en diens naasten enz. Hij bevindt zich in een ‘arena’, wordt begeleid door een opleider en ondervindt dat supervisie/zelfreflectie een belangrijke rol speelt. De onderwijsvisie bestaat uit zulke elementen die in navolgende tekst nader worden omschreven