Opleidingsinstelling Geestelijke Gezondheidszorg

 

Verpleegkundig Specialist

Docenten

   

 

Overzicht hoofddocenten

Dr. G. de Niet    
Drs. B. van Luyn 

Drs. D.Polhuis &           
Dr. W. Houtjes                        

Drs. P. Meijer            
Mw. S. Vanner MSc.   
Dhr. P. TIeleman, MSc.
Drs. R. Bakker          
Drs. K. Winter          
Drs. I. Schaap          
Dr. P. Schaftenaar     
Drs. A. Wynia           
Mw. M. van Piere, MSc 
Dr. C. Loth               
​Drs. J. Tummers 

 

 

WKO 1, 2, 3 en 4
Spoedeisende psychiatrie

Verpleegkundig klinisch redeneren 1&2
Meesterproef vs ggz, Farmacotherapie, somatiek&leefstijl 1&2
Psychopathologie & neuropsychiatrie (a.i.)

Kinder- en jeugdpsychiatrie
Volwassenenpsychiatrie
Ouderenpsychiatrie
Veranderkunde 1, 2 & 3 (a.i.)
Cognitieve gedragstherapie
Traumabehandeling
Forensische psychiatrie
Psychodynamiek, relatie&persoonsgerichte behandelvormen
Ziekenhuispsychiatrie
Verslavingsbehandeling
Systemisch werken

 

 

Overzicht docenten

 

Mw. L. Broersen
Mw. M Chrispijn
Dhr. C.F. Ebbelaar
Dhr. B. Geerling
Dhr. C.P. Groenewegen
Dhr. K. de Haan
Mw. S. van Hamersveld
Dhr. P.N. van Harten
Dhr. J. v.d. Hombergh
Dhr. W. v.d. Hulst
Dhr. J. Jongmans
Mw. A. Jonker
Dhr. R. v.d. Kamp
Dhr. R. Keet
Dhr. J.H.C. Kelder
Dhr. R.T. Keukens
Mw. R. Korteweg-Veltman
Mw. E. Kroes
Drs. G. Palmboom

 

Mw. R. Schoemakers
Mw. dr. M.J. Smits
Dhr. R. van der Snoek
Mw. D. Span
Mw. A.W. M.M. Stevens
Mw. A. Stok
Dhr. P. Tieleman
Mw. J. Tummers
Mw. S.C. Vanner
Dhr. M.J.M. Verhaegh
Mw. L. Verhulst
Dhr. P.J. Verkade
Dhr. J. Voskuil
Dhr. H. v.d. Weijden
Mw. M.M. Welfing
Dhr. K. Westen
Mw. A. Wijnia
Mw. drs. K.L. Winter
Dhr. J.P.J. van Zaanen
Mr. drs. R.H. Zuijderhoudt