Opleidingsinstelling Geestelijke Gezondheidszorg

 

Verpleegkundig Specialist

Praxis 2020
 
 1. Wat beweegt schizofrenie?
  Een beschrijvend kwalitatief onderzoek naar e factoren die van invloed zijn op het beweeggedrag van menden met schizofrenie
  Heike Hornschemeyer
   
 2. Factoren die helpen bij deelname aan een behandeling ter bevordering van een multidisciplinaire leefstijl
  Een kwalitatief onderzoek naar ervaringen van mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen in de klinische langdurige zorg
  Jacqueline Juffer
   
 3. Thuis stop ik weer
  Continuïteit in farmacotherapie
  Anita Meulenbroeks
   
 4. Niet alleen, toch eenzaam
  Een beschrijvend cross-sectioneel onderzoek naar eenzaamheid bij patiënten met een psychotische stoornis en de associatie tussen eenzaamheid en dagbesteding

  Marinke Offerman
   
 5. Slaapproblemen en persoonlijkheidsstoornissen
  Een kwantitatief, cross-sectioneel onderzoek naar de prevalentie van slaapproblemen en slaap-waakstoornissen onder cliënten in behandeling bij een poli voor persoonlijkheidsproblematiek
  Marianne Postma
   
 6. Ik BenZo?
  Kwantitatief beschrijvend onderzoek naar de prevalentie en duur van chronisch benzodiazepinegebruik bij de klinisch opgenomen oudere zorgvrager in de specialistische GGZ (S-GGZ)
  Denise de Reus
   
 7. De rol van interoceptie in emotieregulatie bij patiënten met vroegkinderlijk trauma
  Kwantitatief correlationeel onderzoek naar het verband tussden affective touch en emotieregulatie bij volwassenen met vroegkinderlijk trauma
  Anne Rommens
   
 8. Van een waanstoornis naar een depressie en ASS
  Anne Rommens

   
 9. Open dialogue in herstelondersteunende zorg
  Een literatuurstudie over de bijdrage van 'open dialogue' aan het herstel van cliënten met een psychotische stoornis
  Ciska Scholten