Opleidingsinstelling Geestelijke Gezondheidszorg

 

Verpleegkundig Specialist

Praxis 2014

 

 1. Equine-assisted Therapy in de verpleegkundige behandeling van angst bij autisme, Marianne Bloemendal
 2. Nee dank u, de regie mag u zelf houden (Positieve cognitieve gedragstherapie bij een vrouwelijke patiënt met ADD), Lia Jaeqx-van Tienen
 3. Stap voor stap, hap voor hap (Behandeling van eetproblemen bij kinderen met een autisme-spectrumstoornis, Annemiek van Maanen-Weber
 4. Oost, west, thuis dement (Gebruik van innovatieve hulpmiddelen bij de behandeling van thuis-wonende personen met lichte tot matig ernstige dementie), Sacha Pas-Haaksman
 5. Analyseren, een functie van betekenis (Functie- en betekenisanalyse, een krachtig hulpmiddel voor diagnostiek en behandeling van een patiént met ADHD en PTSS), Karin Pronk
 6. Oplossingsgerichte gespreksvoering bij een cliënt met BPS (Een werkzame interventie), Jeroen Ruis
 7. Slapende honden wakker maken (De bijdrage van Animal Assisted Interventions aan plezier, sociale activiteit, zelfverzorging en gevoel van eigenwaarde bij mensen met schizofrenie), Jeroen Ruis
 8. Terugval na afronding van Cognitieve GedragsTherapie Insomnie (Een onderzoek naar de invloed van persoonlijkskenmerken), Marjon Stapper
 9. Als het tij verloopt, verzet men de bakens (De verpleegkundig specialist als hoofdbehandelaar van EPA-patiënten), Tineke van der Veen
 10. Van patiënt naar volwaardig burger (Ambulantiseren en herstel in theorie en praktijk), Anniek Wester
 11. Clozapinegebruik en stoppen met roken van tabak (Aandacht voor leefstijl en gezondheidsrisico's), Jos Zweistra