Opleidingsinstelling Geestelijke Gezondheidszorg

 

Verpleegkundig Specialist

Praxis 2012
 
 1. Mindfulness en ggz-verpleegkunde (Aandacht voor het hier en nu in het omgaan met ziekte), Marianne Bloemendal
 2. Hulp bij partnergeweld (Haken en ogen aan de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld) Jorien Braamhaar
 3. Motiveren, een kwestie van gezond verstand (Motiverende gespreksvoering als verpleegkundige interventie bij licht verstandelijk beperkte cliënten die middelen misbruiken
  Marlies Jehoel-van As
 4. Kapitein op haar eigen schip (Bevorderen van autonomie in de sociaal psychiatrische behandeling van een patiënt met een bordeline persoonlijkheidsstoornis
  Liesbeth de Jong
 5. Schaapjes tellen of pillen bestellen? (Niet-medicamenteuze interventies bij slaapstoornissen)
  Esther Moonen
 6. Slaapstoornissen onderbelicht (Aandacht voor slaapproblemen bij verslaving en depressieve klachten) 
  Douwe Nauta
 7. Een medicatietrial, zonde van de tijd of de moeite waard? (De meerwaarde van een placebogecontroleerde trial bij kinderen die ingesteld worden op methylfenidaat)
  Karin van Riezen
 8. Ervaring is de beste leermeester (De meerwaarde en positie van ervaringsdeskundigen)
  Jeroen Ruis
 9. Preventie van agressie in de kliniek moet beter (Systematische inzetten van evidence-based interventies helpt)
  Freerk Scheffers
 10. Herstel: de weg naar voluit leven (De behandeling van een patiënte met complexe PTSS-klachten vanuit herstelondersteunende zorg)
  Idelette Stäbler-Kruidhof

     Personalia