Opleidingsinstelling Geestelijke Gezondheidszorg

 

Verpleegkundig Specialist

Praxis 2011
 
  1. Bijzondere ontmoetingen met kwetsbare mensen (een beschrijving van de praktijk van bemoeizorg), Antoinet Kabbedijk
  2. Verpleegkundige Monitoring bij gebruik van Antipsychotica (VMGA) (de ontwikkeling van een meetinstrument voor het monitoren van bijwerkingen en complicaties bij patiënten die antipsychotica gebruiken), Digna van der Kellen
  3. Help me het zelf te doen (het begeleiden van patiënten met een persoonlijkheidsstoornis bij de ouderrol), Helga Oranje
  4. Vechten tegen windmolens (een oproep aan hulpverleners om ruimte te maken voor herstel voor cliënten met een ernstige psychiatrische aandoening), Hettie Aardema
  5. Eigenlijk voel ik me wél belabberd (een aanzet tot de ontwikkeling van Gezondheidsbevorderende Hulp voor dubbele diagnose patiënten), José Koerts Janmaat
  6. Orthopsychiatrie: in dialoog met ouders (inzetten van het dialoogmodel bij oudergesprekken in de behandeling van hechtingsproblematiek binnen de orthopsychiatrie), Jos Gulpers
  7. Fabriceert ik 't soms allemaal in mijn hoofd (de rol van psycho-educatie en gezinsinterventies in het herstelproces van cliënten en hun naasten die voor het eerst een psychose doormaken), Marianne van de Linden
  8. Twee geloven op een kussen (hulpverlening en reclassering in een team), Rudy Roelofsen