Opleidingsinstelling Geestelijke Gezondheidszorg

 

Verpleegkundig Specialist

Redactie Praxis 2016
  Redactie
  • Dr. B. van Meijel
  • Mw. drs. I.A. Schaap
  • Dhr. R.T. Keukens
  • Drs. L. Neijmeijer
  • Dr. G.J. de Niet
  • Dhr. A. Vermeij
  • Mw. drs. D.A. Polhuis
  • Dr. W. Houtjes

Vorm

  • Robbert, Zweegman, Malden

Druk

  • UNICUM | Gianotten Printed Media, Tilburg