Opleidingsinstelling Geestelijke Gezondheidszorg

 

Verpleegkundig Specialist

Praxis 2017
 
 1. Ervaren veiligheid in de buurt en het risico op psychose
  (Een fenomenisch onderzoek naar beschermende en risicofactoren voor de mentale gezondheid in de leefomgeving van volwassenen met een kwetsbaarheid voor psychose), Lydia Bol
 2. Ineffectieve dorst (Alternatieve coping en stressreductie bij psychogene polydipsie), Kim Broekmans-Madikrama
 3. Subjectief welbevinden bij dosisreductie van antipsychotica (Een meervoudig single-subject pilot-experiment naar het subjectief welbevinden bij afbouw van antipsychotica met de Experience Sampling Methode, Kim Broekmans-Madikrama
 4. Religie en spiritualiteit als onderdeel van de behandeling, Janneke Hengeveld-Slöetjes
 5. Interventies bij volwassenen met een licht verstandelijke beperking en problematisch middelengebruik, Irene van der Linden
 6. Intelligentie en leerstoornissen in beeld (Eek kwantitatief onderzoek met een cross-sectioneel onderzoeksdesign naar de vermoedelijke prevalentie LVB bij patiënten die in zorg zijn bij een FACT-team voor ambulante verslavingszorg, waarbij middels de scil en dossieronderzoek data werden verzameld), Jessica Nelisse
 7. Cliënttevredenheid in de verslavingszorg (Een literatuurstudie naar factoren die een rol spelen in tevredenheid van cliënten over verslavingszorg), Gerdien Ras
 8. Medicatietrouwbevorderende interventies bij patiënten met schizofrenie (Een literatuurstudie), Arne Rijkeboer
 9. Do we ask if we listen? (Shared Decision Making measured by the CQ Index in patients with depression: a correctly study), Shuna Vanner