Opleidingsinstelling Geestelijke Gezondheidszorg

 

Verpleegkundig Specialist

Redactie Praxis 2015
  Redactie
 • Dr. B. van Meijel
 • Mw. drs. I.A. Schaap
 • Dr. B.W. Koekkoek
 • Dhr. R.T. Keukens
 • Drs. L. Neijmeijer
 • Dr. G.J. de Niet
 • Dhr. A. Vermeij
 • Mw. drs. D.A. Polhuis
 • Drs. W. Houtjes

Vorm

 • Robbert Zweegman, Malden

Druk

 • Lecturis, Eindhoven