Opleidingsinstelling Geestelijke Gezondheidszorg

 

Verpleegkundig Specialist

Praxis 2015
 
  1. Nooit geleerd keuzes te maken (Waarom herstel bij zeer langdurig opgenomen ouderen om een andere benadering vraagt), Karin den Bier
  2. Wippen en Wegen (Seksualiteit binnen de muren van een psychiatrische jeugdkliniek), Kim Broekmans-Madikrama
  3. Een flinke puzzel (Herstel na langdurige opnames in de (forensische) psychiatrie), Natasja Hemink
  4. Kijk een wat ik (aan) kan! (Integratieve diagnostiek en behandeling bij een cliënte met een lichte verstandelijke beperking, gedragsproblemen en een obsessief-compulsieve stoornis, Wilma van Langen
  5. Geloof je mij? (De Listen-Empatise-Agree-Partner-methode als verbindende schakel bij de behandeling van een patiënt met schizofrenie, Veruschka Meier
  6. Zelfmanagement en elektronische zelfmonitoring (Een gerandomiseerde gecontroleerde studie naar het effect van elektronische zelfmonitoring met Experience Sampling Mehtod met en zonder feedback op zelfmanagement bij patiënten met een depressie, Marius Reijnen
  7. Wie slaap er nu? (Aandacht voor het bewuster handelen bij ouderen met slaapproblemen), Pieter Rochat
  8. Mentaal herstel na ongeval (Een kwalitatief onderzoek naar factoren die patiënten met ernstig fysiek letsel ten gevolge van een ongeval, als helpend ervaren bij hun mentaal herstel, Harold Wenning
  9. Grip op stemmingswisselingen (Bevorderen van zelfmanagement bij een oudere patiënt met een bipolaire I stoornis, Maringa Zoun