Opleidingsinstelling Geestelijke Gezondheidszorg

 

Verpleegkundig Specialist

Nieuws
   

GGZ-VS heeft het initiatief genomen om samen met de participerende ggz-instelling het project Gek van corona op te starten.

Het project Gek van corona onderzoekt de gevolgen van de coronacrisis voor de ggz. Zowel vanuit het perspectief van de hulpverleners als de hulpvragers. Er verschijnt een serie verhalen in dagblad Trouw, een podcast en een tentoonstelling in samenwerking met het Museum van de Geest.

Op 22 december 2020 verscheen het eerste artikel in Trouw. Op 12 januari 2021verscheen het tweede artikel in Trouw

   

Gepromoveerd
 

11 januari 2021 was een bijzondere dag voor GGZ-VS. Aan de Radboud Universiteit promoveerden zowel een verpleegkundige in opleiding tot specialist als een GGZ-VS alumnus!Om 12:30 uur verdedigde Silvio van den Heuvel (VS2021) zijn proefschrift met de titel “Searching for order in disorder: Self-management education for persons with bipolar disorders and their informal caregivers”. Om 16:30 uur diende op dezelfde plaats GGZ-VS alumnus Titus Beentjes zijn opponenten van repliek over zijn proefschrift over het moeizame proces van inzet van e-health in de behandeling van mensen met een ernstige psychiatrische aandoening (volledige titel: “E-health and Severe Mental Illness: A Painstaking Process, E-health Added to the Illness Management and Recovery Program”).

   

Applaus is niet genoeg

Wat hulpverleners al vele jaren dagelijks ervaren, is nu ook opgetekend in een advies van de Raad voor de Zorg aan de minister van VWS (en andere partijen). Applaus is niet genoeg. De tijd van lippendienst is voorbij. De personele problemen zijn te groot. Boter bij de vis is nodig om zorgverleners voor de sector te behouden. Voor nu en in de toekomst. De Raad doet heel concrete voorstellen. Advies Raad Volksgezondheid & Samenleving 

   

Nieuw verpleegkundig specialisme AGZ

Op maandag 13 juli heeft de minister voor Medische Zorg ingestemd met het nieuwe verpleegkundig specialisme Algemene Gezondheidszorg (AGZ). Dit specialisme vervangt de vier huidige bestaande somatische specialismen.

Het nieuwe specialisme AGZ geeft VS-en met een somatisch specialisme net als de VS-en GGZ een brede basis en een herkenbare titel met duidelijke bevoegdheden.

Bij het instellen van het verpleegkundig specialisme in 2008 heeft GGZ-VS samen met de alumni en De Nederlandse GGZ gewedijverd voor een ongedeeld verpleegkundig specialisme GGZ. Dit verpleegkundig specialisme GGZ blijft ongewijzigd bestaan. Wel is de beroepsinhoud met het vaststellen van het nieuwe beroepsprofiel aangescherpt. 

Zie de Publicatie Staatcourant en zie de brief van het Verpleegkundig Specialisten Register.

   
Jaarcongres V&VN VS by Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland

Het eerste V&VN VS virtuele jaarcongres!

V&VN VS Virtueel jaarcongres
Vrijdag 2 oktober 2020
10.00 - 14.00 uur

Kijk hier voor het uitgebreide programma

   

Aanbestedingsdag VS18

Vrijdag 3 juli 2020 vond de aanbesteding plaats, de eindopdracht van de module Beleid en Management van de leergang 2018. Via een creatieve online oplossing kon deze dag toch plaatsvinden en werden er mooie presentaties gegeven. Een deskundige jury heeft de presentaties beoordeeld.
Namens de GGZ-VS feliciteren wij de groep Kind en Jeugd met de winnende aanbesteding.

   

11 juni 2020;voldaan aan de VWO wiskunde eis

Sinds 2018 is het mogelijk om een verzwaard honoursprogramma Wetenschappelijke Kennis en Onderzoek te volgen. Drie van onze studenten moesten om deel te kunnen nemen hun wiskundekennis op VWO-niveau brengen. Dat deden zij onder leiding van onze getalenteerde docent wiskunde en statistiek Benjamin Telkamp. Het tentamen werd deze keer wel op een heel bijzondere plaats afgenomen: onder surveillance van de docent, op de boerderij bij een van de studenten in het oosten van Nederland. Alle drie de studenten zijn geslaagd! Van harte gefeliciteerd.

   

18 september 2020 feestelijke reünie VS17


Het kon niet anders. De lockdown maakte dat wij op 1 april geen diplomeringsfeestje konden organiseren. Als de Corona-maatregelen het toelaten, zullen wij op vrijdagmiddag 18 september 2020 in de Burgers' Zoo in Arnhem een (besloten) reünie houden met de opleiders en de alumni van de leergang 2017 voor een klein feestje.

   

26 mei 2020 E-Learning bij de GGZ-VS

 

Al een jaar of 2 geleden heeft GGZ-VS de eerste stappen gezet naar e-learning. Lees hier meer over de achtergrond en de ontwikkelingen en de beveiliging van gegevens.

   

10 mei 2020 Verbouwing blauwe zaal bij GGZ-VS

Om alvast te werken aan het post-corana tijdperk is er in de meivakantie gestart met het uitbreken van de blauwe zaal die al gebruikt werd als lunch-noodopvang. Nu er geen les gegeven wordt op locatie, een uitgelezen kans om de blauwe zaal open te breken en te betrekken bij ons atrium zodat er standaard meer lunch, overleg/subgroepruimte komt en ook komt er nu een kolfruimte voor de kersverse moeders die na hun zwangeschapsverlof weer naar de lesdagen komen. Zo kunnen ze zich even behaaglijk terugtrekken.
Meer foto's van de verbouwing op onze pagina Opleidingscentrum,.  

   

18 april 2020 Open Dag GGZ-VS

 

Op zaterdag 18 april jl. vond de Open Dag van de GGZ-VS plaats, deze keer ook digitaal via een online meeting.
Met veel belangstellenden werd dit een geslaagde ochtend.
Voor het aanvragen van een brochure, mail ons op nfo@ggzvs.nl

   

1 april 2020: Nieuwe uitgave Praxis

 

De Praxis redactie heeft ook dit jaar artikelen geselecteerd voor onze jaarlijkse Praxis. Wij zijn trots op deze nieuwe uitgave. Deze is gisteren verspreid onder de opleiders om aan hun examinandi te kunnen overhandigen. Het boekje is ook op de website geplaatst,
klik hier voor de artikelen.  

   

1 april 2020 Team GGZ-VS feliciteert VS17


De diplomeringsbijeenkomst op 1 april jl. moest komen te vervallen vanwege de Corona-maatregelen. Het management team van GGZ-VS heeft daarom aan alle examinandi van de leergang 2017 een link gestuurd met daarin een persoonljke felicitatie voor het behalen van het getuigschrift GGZ Verpleegkundig Specialist. Een reunie om toch nog met elkaar het glas te heffen op hun mooie prestatie wordt nog gepland. 

   

Zomerreces 2019: Bovenetage erbij voor GGZ-VS
 

We pasten niet meer op één etage en toen de verdieping boven ons beschikbaar kwam, hebben we deze kans met beide handen aangegrepen voor uitbreiding van ons zalencentrum. Het zomerreces 2019 werd goed benut om er een nieuw fris en modern zalencentrum van te maken. De nieuwe ruimtes (3 leslokalen, een atrium met keuken en een extra kantoor) konden na de zomervakantie al in gebruik worden genomen voor de eerste groepen vios en docenten Voor een indruk van de verbouwing en nieuwe look Klik hier 

   

5 juli 2019 De eerste 10 is gevallen
 

Vrijdag 5 juli 2019 presenteerden de 4 groepen van de leergang 2017 ieder een eigen innovatieve verpleegkundige zorgmodule met een daarbij passende zorgorganisatie (zorgaanbieder). Het ontwikkelde nieuwe zorgaanbod wordt in een nagebootste aanbestedingsprocedure gepresenteerd aan een onafhankelijke aanbestedingscommissie. Hierbij is de eerste 10 gevallen voor de groep vios die een aanbesteding presenteerde voor de organisatie ‘Out’, een laagdrempelige ambulante alternatieve vorm van hulpverlening bij problematisch GHB gebruik in Friesland.

De presentaties werden gehouden in het mooie Burgers Zoo in Arnhem. Voor het verslag en enkele foto's klik hier.

   
 

De Nederlandse Vereniging van ZiekenhuIZ


Het document geeft inzicht in de dynamische ontwikkelingen in de sector en focust vooral op de geweldige kansen die dit biedt om de zorg te moderniseren.

 

Technologische ontwikkelingen en het geleidelijke gelijktrekken van de asymetrische arts – patiënt relatie wordt niet langer als bedreiging van de gevestigde machtsposities gezien, maar als een lonkend perspectief om nieuwe verhoudingen tot norm te verheffen. Voor meer informatie klik hier

   
  Nieuwsbrief Florence Nightingale Instituut

                      

Klik hier voor de nieuwsbrief van juli 2019.