Opleidingsinstelling Geestelijke Gezondheidszorg

 

Verpleegkundig Specialist

Updates en ontwikkelingen Corona
   

Update 3 december 


Ondanks alle maatregelen van de afgelopen periode zijn de berichten vanuit de overheid over de aantallen COVID-19 besmettingen helaas nog niet voldoende positief om – zoals gehoopt – in 2021 weer te starten met live lessen in Utrecht. Daarom is besloten dat de lessen van blok 1 in ieder geval online via de virtuele classroom plaats zullen vinden. Eind februari zal een besluit worden genomen over de lessen van blok 2 en hopen we vios en docenten weer te kunnen gaan zien in Utrecht!

   

 

Update 14 oktober 


Na de herfstvakantie zullen alle lessen uitsluitend nog online georganiseerd worden tot het einde van het jaar. Mogelijk maken wij voor een enkele specifieke les een uitzondering om in klein verband toch nog een live bijeen te komen. Te denken valt aan de presentaties van de gevalsbeschrijvingen in kader van meesterproef aan het einde van het 3e leerjaar.
Lees meer

   

Update 1 oktober

 

Huidige beleid om onderwijs afwisselend live en digitaal te verzorgen wordt gecontinueerd:
we hebben allemaal kennis genomen van de recente overheidsmaatregelen om de groei van het aantal positief geteste mensen in te dammen. Ons bereiken veel vragen wat dit alles betekent voor onze opleiding. Vandaag is er een bericht uitgegaan naar alle vios, docenten en opleiders m.b.t. de laatste ontwikkelingen.
Lees hier de samenvatting

   

Update 10 juli
 

Start na zomerreces: vanaf 1 september zullen alle lessen zullen roulerend op de opleiding en online plaatsvinden. GGZ-VS informeert per module separaat welke planning voor welke groep geldt. Voor samenwerkingsopdrachten wordt van de vios creativiteit verwacht via bijvoorbeeld beeldbellen of anderszins.
 

Een brief met uitleg is naar onze vios verstuurd.

   

Update 26 mei


Virtuele classroom rechtstreeks via het DOP:
De virtuele classroom is benaderbaar via ons Digitale OpleidingPortaal (DOP) dat met een SSL/HTTPS certificaat is beveiligd.

De Linuxserver waar onze classroom op draait, staat in een datacentrum in Nederland en is alleen benaderbaar door gebruikers van GGZ-VS via het DOP en het verkeer is beveiligd met een SSL certificaat. Lees meer

   
 

Update 7 mei

 

Zeker tot 1 september nog geen onderwijs op locatie 

Alle lessen worden in ieder geval tot 1 september online gegeven via onze virtuele classroom.

   

Instructie online lesgeven voor docenten

Vanaf 11 mei verzorgen wij 1x per week een korte instructie voor docenten over het gebruik van Big Blue Button. 
Meer informatie en aanmelden kan via info@ggzvs.nl

   

Instructiefilmpjes online lesgeven via Big Blue Button 

Ter ondersteuning van het digitaal lesgeven hebben wij een aantal instructiefilmpjes gemaakt: 

   

Veel gestelde vragen 

Kijk hier voor veel gestelde vragen en antwoorden m.b.t. het GGZ-VS beleid rond het Coronavirus. 

Spreekuur voor vios
Wij merken dat er bij de vios diverse vragen spelen in deze bijzondere tijd, daarom is er iedere week op dinsdag van 16.00 tot 17.00 uur de mogelijkheid om opleidingsinhoudelijke vragen te stellen aan één van de hoofdopleiders.
Aanmelden hiervoor kan via info@ggzvs.nl

   

Update 20 maart


Vanuit ons kantoor in Utrecht worden dagelijks virtuele lessen opgestart en gemonitord. Zelfs eindpresentaties van een module konden zo worden gehouden. Docenten en vios reageren enthousiast. Wij kijken met een goed gevoel terug op deze 1e digitale lesweek.

   
 

Update 16 maart
 

1e virtuele lessen zijn een feit
Afgelopen maandag zijn de eerste online lessen van start gegaan. Ruim 100 1ste jaars vios volgden hun les vanaf hun huisadres. De docent(en) en de vios waren present. We zijn trots op de medewerking van iedereen en dat dit zo snel gelukt is! 

 

   


Update 15 maart
 

In het weekend van 15 en 16 maart is er hard gewerkt aan het mogelijk maken van digitaal lesgeven.

   
 

 

Update 13 maart
 

Besluit lesstop in Utrecht
Op vrijdag 13 maart viel het besluit om de lessen op locatie stop te zetten; inmiddels zijn alle scholen in Nederland dicht tot in ieder geval 6 april. 
Lees meer