Opleidingsinstelling Geestelijke Gezondheidszorg

 

Verpleegkundig Specialist

Bijeenkomsten GGZ-VS
     
 

Diplomering leergang 2016

Op woensdag 3 april 2019 was de dag dat 54 trotse verpleegkundigen in opleiding tot specialist (vios) leergang 2016 het getuigschrift GGZ-VS in ontvangst genomen hebben in de Rode Hoed in Amsterdam.

Een fotoverslag zal binnenkort hier verschijnen. 

     
 

Jubileumcongres Tropenkolder

Op vrijdag 29 juni jl. organiseerde de GGZ-VS het jubileumcongres Tropenkolder ter ere van het 20-jarig bestaan van de opleiding GGZ Verpleegkundig Specialist. 

Voor meer informatie over de sprekers en het fotoverslag verwijzen wij u naar de website van dit jubileumcongres, klik hier.

 

 

     
 

Diplomering leergang 2015

Woensdag 4 april 2018 heeft de diplomering plaatsgevonden van de leergang 2015 in de Rode Hoed in Amsterdam. De 47 examinandi kregen op feestelijke wijze hun getuigschrift uitgereikt. Klik hier voor het fotoverslag. 

     
    Diplomering leergang  VSv16

Woensdag 5 juli 2017 heeft de diplomering plaatsgevonden van de Vrijstellingsvariant voor ervaren SPV'en, leergang 2016 in de Gertrudiskapel (vergadercentrum In de Driehoek) in Utrecht. De 12 examinandi kregen op feestelijke wijze hun getuigschrift uitgereikt. Klik hier voor het fotoverslag
     
  Diplomering leergang 2014
     
  Voor het fotoverslag klik hier
Tevens is die dag het eerste exemplaar van de jaarlijkse uitgave van de Praxis uitgereikt aan mw. drs. I. de Hoop, voorzitter afdeling V&VN VS.
Klik hier voor de artikelen.       Diplomering leergang 2012

Op woensdag 8 april 2015 heeft de uitreiking van getuigschriften van de leergang VS12 plaatsgevonden.
     
  Op deze heugelijke dag zijn foto's gemaakt; klik hier voor het verslag.
     
  Tevens is die dag het eerste exemplaar van de jaarlijkse uitgave van de Praxis uitgereikt aan ir. P.M. van Rooij, directeur GGZ Nederland.
Klik hier voor de artikelen.      
     
  Op woensdag 2 april 2014 heeft de uitreiking van getuigschriften van twee leergangen plaatsgevonden in het Academiegebouw van de Universiteit Utrecht. Klik hier voor het fotoverslag.
     
  Ook werd het 1e exemplaar van de jaarlijkse uitgave van de praxis uitgereikt. Klik hier voor alle artikelen uit de praxis 2014.
     
  Klik hier voor een fotopresentatie van het jubileumcongres op woensdag 5 juni 2013 in de Jaarbeurs Utrecht.
 
     
  Op 3 april 2013 hebben 41 studenten hun driejarige opleiding tot GGZ verpleegkundig specialist succesvol afgerond. Ook werd het eerste exemplaar van de Praxis 2013 uitgereikt aan mevrouw mw. drs. W.C.M. Zijlstra, directeur V&VN. De feestelijke huldiging vond plaats in het academie gebouw van de Universiteit Utrecht
     
 

Klik hier voor het fotoverslag.
   

Diplomering verplegingswetenschappers leergang 2011

     
   

GGZ Verpleegkundig Specialist

incl. Master in Advanced Nursing Practice in de GGZ

Diplomering leergang 2009