Opleidingsinstelling Geestelijke Gezondheidszorg

 

Verpleegkundig Specialist

Aanbestedingen VS17 Arnhem
   
   

Er is een 10 gevallen

Natuurlijk is het behandelen van patiënten de kern van de opleiding.
Maar ook beleid en management komen aan de orde.
Een VS-GGZ moet immers ook de bestuurlijke en beleidsmatige context van de hulpverlening kunnen begrijpen en beïnvloeden om zo de juiste condities voor de behandeling te kunnen realiseren.

Naast theoretische kennis wordt ook ervaring opgedaan in de praktijk.

De vier lesgroepen van de leergang VS17 hebben ieder verschillende innovatieve verpleegkundige zorgmodulen met een daarbij passende zorgorganisatie (zorgaanbieder) ontworpen. Het ontwikkelde nieuwe zorgaanbod wordt in een nagebootste aanbestedingsprocedure gepresenteerd aan een onafhankelijke aanbestedingscommissie.
Deze bestaat uit een (voormalig senior) zorgverzekeraar, een verplegingswetenschappelijk onderzoeker en een financieel economisch deskundige.
Voor de aanbesteding reisden wij af naar Burgers Zoo in Arnhem.
Terwijl de aanbestedingscommissie zich na de presentaties terugtrekt om de aanbestedingen te beoordelen, kunnen de vios onder deskundige leiding van een biologe kennis nemen van de gedragingen van andere primaten (de mens is slechts een lid van de primatenfamilie).

Dit jaar wordt voor het eerst door de commissie een 10 uitgedeeld.
De eer valt te beurt aan de groep studenten die een aanbesteding presenteerde voor de organisatie ‘Out’, een laagdrempelige ambulante alternatieve vorm van hulpverlening bij problematisch GHB gebruik in Friesland.

De commissie oordeelde dat dit een prachtig innovatieve aanbesteding is wat een actueel en prangend probleem aanpakt, met inzet van hedendaagse middelen, goed onderbouwd en uitgewerkt.

   

De aanbestedingscommissie

De zaal waarin de presentaties gehouden werden.

Even onstpannen op het heerlijke terras met een welverdiend drankje ter afsluiting van deze geslaagde dag

 

Een mooi uitzicht vanaf de vergaderruimte