Opleidingsinstelling Geestelijke Gezondheidszorg

 

Verpleegkundig Specialist

Overeenkomsten en verschillen

Feiten van fictie scheiden

Er bestaat in Nederland maar één beroep Verpleegkundig Specialist GGZ.

Er zijn tien verschillende opleidingsinstellingen waar de opleiding gevolgd kan worden. Al deze opleidingen voldoen aan de gestelde voorwaarden.

Naast veel overeenkomsten zijn er ook verschillen tussen de opleidingsinstellingen. Zo heeft iedere opleiding een eigen visie op onderwijs, legt eigen accenten, geeft op eigen wijze invulling aan het curriculum, en organiseert de opleiding op de voor die opleiding best passende manier. De grootste verschillen bestaan tussen de categorale opleiding GGZ-VS en de

De opleiding GGZ-VS wijkt alleen al door een opleidingsduur van drie jaar sterk af van de andere opleidingen tot VS-GGZ die twee jaar duren. Om feiten van fictie te scheiden hebben Jeroen Peters (HAN), Riet van Dommelen (HU) & Rob Bakker (GGZ-VS) de meest saillante overeenkomsten en verschillen in kaart gebracht.


Klik hier voor de gehele tekst.

Klik hier voor de overeenkomsten en verschillen.