Opleidingsinstelling Geestelijke Gezondheidszorg

 

Verpleegkundig Specialist

Brochure
 

Gevraagd: ambitieuze hbo-verpleegkundigen met lef en talent!
Werk je al geruime tijd als verpleegkundige binnen de geestelijke gezondheidszorg, beschik je over hbo werk- en denkniveau en wil je je professionele horizon verbreden? Wil je als behandelverantwoordelijk regievoerder aan de slag en zo je steentje bijdragen aan de kwaliteit en continuïteit van de verpleegkundige zorg in de ggz?

Dan is de opleiding tot Verpleegkundig Specialist ggz (VS ggz) bij GGZ-VS de volgende stap in je loopbaan. Deze beroepsverdiepende praktijkopleiding op academisch werk- en denkniveau duurt drie jaar;  je werkt (en leert!) telkens vier dagen per week als Verpleegkundig Specialist in opleiding (VSio) binnen de dynamische context van de GGZ en volgt daarnaast één dag in de week onderwijs in Utrecht. 

Waarom deze opleiding?
In een maatschappij waarin iedereen zo lang mogelijk de regie over zijn leven wil behouden en zelfmanagement een sleutelbegrip is geworden, is de vraag naar onderbouwde, efficiënte en patiëntgerichte zorg groot. Onze opleiding tot Verpleegkundig Specialist ggz voorziet in de behoefte aan breed opgeleide zorgprofessionals die op expertniveau als behandelverantwoordelijke regievoerders hoogwaardige patiëntenzorg bieden aan individuen, groepen en families. Als inhoudelijk verpleegkundig leider verbeter jij de patiëntenzorg en draag je bij aan de groei en ontwikkeling van het verpleegkundig vakgebied in de ggz.

Jouw profiel als afgestudeerde VS ggz
Als Verpleegkundig Specialist ggz ben je op de eerste plaats verantwoordelijk voor de directe patiëntenzorg. Je initieert en regisseert als behandelverantwoordelijke individuele behandelingen. Uiteraard voer je op deskundige wijze behandelingen uit. Daarvoor ben je bekend met diverse doelgroepen in de ggz, kun je klinisch redeneren en diagnosticeren, pas je zelfstandig evidence-based interventies toe, en indiceer en verricht je een aantal voorbehouden handelingen. De directe patiëntenzorg verbind je met het verder ontwikkelen en verbeteren van de kwaliteit van verpleegkundige zorg doormiddel van deskundigheidsbevordering, innovatie en het opzetten en uitvoeren van praktijkgericht onderzoek. Je bent als inhoudelijk expert zó thuis in alle aspecten van de GGZ hulpverlening, dat je ook als coach kunt fungeren voor andere professionals en op instellingsniveau kunt participeren in adviesorganen en commissies. Als vanzelfsprekend bouw en onderhoud je als Verpleegkundig Specialist ggz een eigen professioneel netwerk.

Afstudeertitels en bevoegdheid
De opleiding geeft recht tot inschrijving in het Wet BIG register Verpleegkundig Specialist Geestelijke Gezondheidszorg en heb je beroepsbevoegdheid conform artikel 14. Je bent daarmee bevoegd tot het voeren van de wettelijk beschermde beroepstitel Verpleegkundig Specialist Geestelijke Gezondheidszorg. Met de opleiding verwerf je tevens de onderwijsgraad Master of Science (MSc) 

De inrichting van de opleiding en studiebelasting
De opleiding GGZ-VS is qua structuur gelijkwaardig. De duur van de opleiding is drie jaar (voltijds 36 uur) Gedurende de drie jaar (voltijds 36 uur) ga je op (minimaal) drie verschillende praktijkleerplaatsen aan de slag en om je zo te bekwamen in de breedte van de ggz, de verschillende doelgroepen en settingen. Aan de basis van het praktijkleren ligt een individueel werkplan, een stelsel van praktijkopdrachten en hieraan gekoppelde beoordelingsmomenten. 

Voor het cursorische deel van de opleiding kom je één dag in de week naar het opleidingscentrum van GGZ-VS in Utrecht (3 minuten lopen vanaf Utrecht Centraal). De lesdagen duren van 9.30 uur tot 16.30 uur. 

De wijze van opleiden is vergelijkbaar met de wijze waarop andere specialistische opleidingen in de GGZ, zoals die tot psychiater en klinisch psycholoog, worden vormgegeven.

Hoe en wat leer je?
Tijdens de opleiding staat jouw persoonlijke leerproces centraal. Rekening houdend met de kaders gegeven door  de praktijkinstelling, de eindtermen van de opleiding, de praktijkopdrachten en het cursorisch deel van de opleiding zet je – in overleg met de praktijkopleider- je eigen leerroute uit.

Vier leerlijnen vormen de pilaren van de opleiding:  Klinisch handelen, Wetenschappelijke Kennis & Onderzoek, Innovatie & Implementatie en Professioneel handelen. Binnen het cursorisch onderwijs krijg je alle benodigde tools aangereikt om in de praktijk aan de slag te gaan als behandelverantwoordelijk regievoerder en breid je je kennis en vaardigheden uit. Ook leer je hoe je een onderzoek opzet en uitvoert in de praktijk. In het laatste opleidingsjaar kies je een differentiatie waarin je je kennis verdiept over een bepaalde doelgroep.

Op de (minimaal) drie praktijkleerplaatsen word je uitgedaagd om het geleerde toe te passen, verdieping te zoeken en je grenzen te verleggen. Je transfervaardigheden en analytisch denkvermogen ontwikkelen zich. Je leert je blik te verruimen en ontwikkelt de vaardigheden van een zorgprofessional op specialistenniveau. Als VSio ontwerp je zelf een persoonlijk leerplan waarin je je uitgangspositie, opleidingsdoelen en de tussenin liggende leerroute beschrijft. De competenties van de VS ggz zijn hierbij maatgevend. Bij het ontdekkend leren binnen de dynamische context van de patiëntenzorg krijg je begeleiding en supervisie van de praktijkopleider, die ook als VS ggz werkzaam is in de directe patiëntenzorg.  Binnen deze ‘meester-gezel’ relatie ontwikkel je je kennis, ontvang je supervisie en word je beoordeeld op je functioneren. De vaardigheid om je reflectieve vermogen verder te ontwikkelen krijgt gedurende de opleiding voortdurend aandacht en komt ook tijdens intervisie op de lesdagen in Utrecht aan bod. 

GGZ-VS als organisatie en het opleidingsnetwerk
De opleiding GGZ-VS is een landelijk samenwerkingsverband van verschillende GGZ-organisaties verspreid door heel Nederland. GGZ-VS vormt de verbindende schakel in dit opleidingsnetwerk en is  sinds juli 2009 door de minister van OC&W erkend als graadverlenende rechtspersoon voor postinitieel hoger beroepsonderwijs. Eind 2014 oordeelde de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) dat de kwaliteit van GGZ-VS goed is en ‘systematisch boven de gangbare basiskwaliteit’ uitsteekt. De opleiding past uitstekend binnen de Bachelor-Master kwalificatiestructuur van het hoger onderwijs, wat doorstroming naar opleidingen van andere hogescholen en universiteiten waarborgt. De docenten die betrokken zijn bij de opleiding GGZ-VS zijn allen bevlogen professionals en werkzaam in het specifieke vakgebied waarin zij lesgeven. Hierdoor worden de lessen gevoed door de actuele en relevante stand van zaken en nieuwe inzichten in het betreffende vakgebied. GGZ-VS onderhoudt daarnaast nauwe contacten met lectoraten gericht op de GGZ-verpleegkunde en de bijzonder hoogleraar GGZ-verpleegkunde aan de VU. Internationaal wordt samenwerking ontwikkeld met de Universiteit van Gent.

De als opleidingsinstelling erkende en participerede GGZ-instellingen van het opleidingsnetwerk van GGZ-VS vind je op de website onder www.ggzvs.nl > Opleiding > De locaties > Praktijkinstelling en opleiders.

Toelatingseisen

  1. Geregistreerd in het verpleegkundig beroepsregister, artikel 3, Wet BIG;
  2. In bezit van een diploma HBO-verpleegkunde (bachelor getuigschrift);
  3. Minimaal vier jaar werkervaring (minimaal 0,8 fte) als verpleegkundige in een HBO Verpleegkunde functie, waarvan minimaal drie jaar in de GGZ (aangetoond door middel van FWG-functiebeschrijvingen van de laatste vier jaar)
  4. Aantoonbaar bovengemiddeld functioneren;
  5. (passieve) Beheersing van de Engelse taal;
  6. Voorgedragen als kandidaat voor de opleiding door een door GGZ-VS erkende GGZ-organisatie (praktijkinstelling)

Belangstellenden met een getuigschrift MBO-Verpleegkunde of een inservice-B diploma worden als volgt in de gelegenheid gesteld om te voldoen aan de eis in het bezit te zijn van een diploma HBO-V:

o   MBO-Verpleegkunde getuigschrift met een aanpalende bachelor getuigschrift dat niet ouder is dan 10 jaar op het moment dat de opleiding start. Onder aanpalend wordt verstaan bachelor psychologie, bachelor sociaal pedagogische hulpverlening en bachelor maatschappelijk werk;

o   Inservice B-diploma met een aanpalende bachelor getuigschrift dat niet ouder is dan 10 jaar op het moment dat de opleiding start of waarbij een onafhankelijk assessment is afgenomen om alsnog het HBO denk- en werkniveau aan te tonen.

Vrijstelling
Ben je in het bezit van een titel op wo-niveau of een ander relevant diploma, dan kun je in aanmerking komen voor vrijstelling van bepaalde theoretische onderdelen.

Studiebelasting en kosten
In totaal komt de studiebelasting neer op 180 European Credits. Dit is gelijk aan 5040 studiebelastingsuren. Een dienstverband van minimaal 32 uur per week is vereist. Bij een fulltime aanstelling duurt de opleiding drie jaar.

Tijdens de opleiding blijf je werknemer bij een van de participerende GGZ-instellingen. Je ontvangt een salaris dat is afgestemd op de zwaarte van je taak en functie. Daarnaast draagt de GGZ-instelling zorg voor de studiekosten. Het Ministerie van VWS stelt hiervoor subsidie beschikbaar vanuit het Opleidingsfonds aan de deelnemende en erkende GGZ-instellingen. 


Aanmelding
Ben je geïnteresseerd in de opleiding? Informeer dan naar de mogelijkheden bij de praktijkopleider van de samenwerkende erkende GGZ-instelling waarvoor je werkt of wilt gaan werken. Een uitgebreide beschrijving van de sollicitatieprocedure vind je op: www.ggzvs.nl

De opleiding start elk jaar op 1 januari.