Opleidingsinstelling Geestelijke Gezondheidszorg

 

Verpleegkundig Specialist

Rob Bakker

Drs. R. Bakker, directeur

Rob Bakker (1959) is eindverantwoordelijk voor de uitvoering en organisatie van de opleiding.


Rob Bakker volgde zijn opleiding algemene verpleegkunde bij de VU in Amsterdam waarna hij ging werken in het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis. Na enkele jaren maakte hij de overstap naar de psychiatrische verpleegkunde. Hij volgde de opleiding psychiatrische verpleegkunde bij Sint Willibrord in Heiloo (nu GGZ Noord-Holland noord) en aansluitend de opleiding tot sociaal psychiatrisch verpleegkundige in Amsterdam. Hij werkte als ambulance verpleegkundige en later als SPV in Amsterdam bij een RIAGG en de afdeling jeugdpsychiatrie van de GG&GD. Vervolgens werd hij verpleegkundig nachthoofd bij het Revalidatie Centrum in Amsterdam en studeerde overdag aan de Uni­ver­si­teit van Amsterdam Pedagogische en Onderwijskundige Wetenschappen, Vrij Doctoraal Volwasseneneducatie met als aandachtsgebied het leren van professionals. Na zijn afstuderen werkte hij bij een ondersteuningsorganisatie voor eerstelijns- en huisartsenzorg. Hij ontwikkelde onderwijsprogramma's voor huisartsen en nam als onderwijskundig adviseur en onderzoeker deel aan verschillende innovatie- en implementatieprojecten binnen de eerstelijnsgezondheidszorg. Hij maakte voor de tweede maal de overstap naar de GGZ en werkte bij de RINO Groep in Utrecht als Landelijk studieadviseur insteekroute psychotherapie-opleiding en opleidingsmanager. Hij is werkzaam geweest als directeur van het Coördinerend Orgaan Nascholing en Opleiding in de GGZ (CONO; een adviescollege voor beroepen en opleidingen in de GGZ), waar hij nog steeds participeert in diverse commissies. Hij is bestuurslid van de Registratiecommissie Specialismen Verpleegkunde (RSV).