Opleidingsinstelling Geestelijke Gezondheidszorg

 

Verpleegkundig Specialist

Docenten
   

Overzicht GGZ-VS docenten


  H. van Andel
H. Andrea
E. Apperloo
H. Backer
M. Bähler
T.J.E.M. Bakker
J. Bakker
T.A.A. Beentjes
T. Berends
A.J. van den Berg
M.W. Bijma
L.M.C. van den Bosch
M. Brugman
C. Bruijnen
C.J. van Dam
P. Dashorst
J. Denissen
R.L.C. van Dusseldorp
P. Eikelenboom
D.M. van Etten
L. Feringa
F. Fluttert
P.J.J. Goossens
F.J.A. van Gorp
H. Gras
C.P. Groenewegen
K. de Haan

S. van Hamersveld
P.N. van Harten
W. Hendriks

S.C.G.H. v.d. Heuvel
E.F.J.M. Janssen
J. Jongmans
A. Jonker
R. Keet
J.H.C. Kelder
R.T. Keukens
J. Kijne
N. de Koning
P.J.M. Koopman
R. Kortrijk
F.R. Kruisdijk
A.H. Lantinga
E.K. Leistra
G. Lohuis
H.A.G.M. Lohuis
A.J.M. Loonen
C.A. Loth
B. van Luyn
J. van Marle
P. Meijer
M. Michielsen
M. Morsman
N. Mulder
G. de Niet
F.G.J. Oosterveld
N. Oud
R.J.A. Overtoom
G. Palmboom
S. Radstake

G. van Ramshorst
B. Roelofsen
Y. Roke
C. Roodvoets
Y. Roos
R. van der Sande
I.A. Schaap
J. Scheffer
P.C. de Smidt
R. van der Snoek
M. Spreen
A. Stok
P.M.C. Tamis
M.E. Tijmensen
M. van Veen
P.J. Verkade
T. Vermeij
M. Verzendaal
A. Visser
S.J. de Vries
M.M. Welfing
K. Wijlaars
P. Wijnman
K.L. Winter
J.P.J. van Zaanen
P. van der Zee
R.H. Zuijderhoudt
   
   
 
 
 
drs. Hugo van Andel

Differentiatiemodule ouderen:
Specifieke diagnostiek en behandeling van (onbegrepen) somatische problematiek en somatoforme stoornissen bij ouderen.

Specifieke diagnostiek en behandeling van ouderen met somatische co morbiditeit / multi problematiek, inclusief co-morbide hersenaandoeningen (ischemische problemen / nieuwvorming)

Module Ouderen 2:
Algemene psychopathologie 1
Algemene psychopathologie 2
  dr. Helena Andrea

Module onderzoek
 
Ellie Apperloo

Module Kinder- en Jeugdpsychiatrie 2:
Pervasieve ontwikkelingsstoornissen en autismespectrumstoornissen
  drs. Hilmar Backer

Module Kinder- en Jeugdpsychiatrie 3 (differentiatie):
Outreachende jeugdzorg
  drs. Michiel Bähler

Module Volwassenen 3: ernstige psychiatrische aandoeningen:
Recovery
 
drs. Johan Bakker

Module Forensische psychiatrie:
Behandeling  van seksueel grensoverschrijdend gedrag in de forensische psychiatrie


  Titus Beentjes

Module Volwassenen 4 (differentiatie):
Stemming- en angststoornissen


 
Tamara Berends

Module Kinder- en jeugdpsychiatrie 3 (differentiatie):
Eetstoornissen

  dr. Ton Bakker

Module De oudere zorgvrager 3 (differentiatie):
Specifieke diagnostiek en behandeling van ouderen met cognitieve stoornissen, inclusief delier

Specifieke diagnostiek en behandeling van ouderen met probleemgedrag gerelateerd aan psychogeriatrische problematiek, waaronder: agressie, dwaalgedrag, valrisico’s, dwanghandelingen, zelfbeschadiging.

Aart van den Berg


Module Zorgmanagement/innovatie en kwaliteit:
Kwaliteitsmanagement en lerende organisatie
Verandermanagement, visie en analysemodellen
Verandermanagement, SWOT en strategische opties
Innovatie, de doorbraakmethode

  Marga Bijma

Module Volwassenen (differentiatie):
Persoonlijkheidsstoornissen en aanpassingsstoornissen
Dissociatieve, somatoforme en nagebootste stoornissen en onbegrepen lichamelijke klachten

dr. Wies van den Bosch

Module Gedragsmodificatie

 

Marijke Brugman

Module Volwassenen (differentiatie):
netwerkcoördinator IMR

 


 
drs. Cheryl Bruijnen

Module Somatiek:
COPD

 

drs. Karin van Dam

Module gedragsmodificatie:
Het 'ik' van de hulpverlener


 
drs. Patricia Dashorst, psychiater

Module Volwassenen (differentiatie):
Traumabehandeling

drs. Josca Denissen

Module Farmacotherapie 1:
Psychofarmaca algemeen
Antipsychotica
Antidepressiva
Stemmingsstabilisatoren
Anxiolytica en antipanica
 

drs. Loes van Dusseldorp

Module onderzoek

  prof. dr. Piet Eikelenboom

Module Ouderen (differentiatie):
Specifieke diagnostiek en behandeling van ouderen met angst- en stemmingsstoornissen
Specifieke diagnostiek en behandeling van ouderen met psychotische stoornissen

 

Dick van Etten

Module Ouderen 1:
De vitale oudere
De vergrijzende samenleving
De biologische aspecten van veroudering
Psycho-sociale aspecten van verouderen
Gerontopsychiatrie en psychogeriatrie; een verkenning van deelgebieden

Module Ouderen (differentiatie):
Specifieke diagnostiek en behandeling van ouderen met verslavingsproblematiek

  drs. Leida Feringa

Module Forensische psychiatrie:
De forensische psychiatrie en het strafrecht
Delict scenario en - analyse 1 en 2 
dr. Frans Fluttert

Module Forensische psychiatrie:
Risicomanagement en-behandeling
Aspecten van behandeling
  dr. Peter Goossens

Module Onderzoek
  Harry Gras

Module Forensische psychiatrie:
Specifieke behandeling en ambulante forensische psychiatrie
  Patrick Groenewegen
  Frank van Gorp

Module Kinder- en Jeugdpsychiatrie 1:
Organisatie en wetgeving


drs. Koos de Haan 

Module Coaching en deskundigheidsbevordering:
Deskundigheidsbevordering
Coachen
Teamcoaching
  Sonja van Hamersveld

Module Volwassenen 3: ernstige psychiatrische aandoeningen:
Leefstijltraining

 
prof. dr. Peter van Harten, psychiater

Module Somatiek:
Delier en katatonie


 
drs. Helma Hendriks

Module onderzoek

 
drs. Silvio van den Heuvel

Module onderzoek

 
Emmy Janssen

Module Verslaving 1:
Dubbele diagnose: psychiatrische problematiek en middelenmisbruik


  drs. Jan Jongmans

Module beleidsverpleegkunde en management:
Bekostiging van de GGZ

 
dr. Angele Jonker

Module De oudere zorgvrager 2:
Psychogeriatrie
Bijzondere zorgvormen voor ouderen


Rob Keukens 

Module Internationalisering
 
dr. Rene Keet, psychiater

Module Volwassenen 3: ernstige psychiatrische aandoeningen:
Schizofrenie en andere psychotische stoornissen
 
dr. Hans Kelder

Module Somatiek:
Indiceren en uitvoeren van lichamelijk onderzoek
Indiceren en interpreteren labuitslagen
Neurologische aandoeningen


  drs. Nellieke de Koning, MBA-H

Module Kinder- en Jeugdpsychiatrie 1:
Specifiek diagnostiek


Peter Koopman 

Module beleidsverpleegkunde en management:
Verpleegkundige zorg voor geestelijke gezondheid
Organiseren van verpleegkundige GGZ
Verkopen en implementeren van verpleegkundige GGZ

  drs. Rene Kortrijk

Module Gedragsmodificatie:
Behandeling van multi complexe problematiek/persoonlijkheidsstoornissen: DGT
Dialectiek
Suïcidaliteit
 
drs. Frank Kruisdijk

Module Somatiek:
Metabool syndroom

 
Anna Lantinga

Module Kinder- en Jeugdpsychiatrie 3 (differentiatie):
Trauma en kindermishandeling

  drs. Ella Leistra

Module beleidsverpleegkunde en management:
Macrobeleid gezondheidszorg

Gerard Lohuis

Module Systeembehandeling:
Samenwerking in netwerken

Wijkgerichte samenwerking

 

 

 

  ir. Ria Lohuis-Heesink

Module onderzoek

prof. dr. Anton J.M. Loonen

Modules Farmacotherapie:

dr. Chris Loth

Modules Verslaving 1, 2, 3 en 4:

drs. Bert van Luyn

Module Volwassenen 2: Spoedeisende psychiatrie:
Crisis en spoedeisende psychiatrie

Beoordeling en interventies bij suïcidaliteit (1)

Beoordeling en interventies bij Persoonlijkheidsstoornissen en chronische  suïcidaliteit

Beoordeling en interventies bij (dreigende) agressie


  drs. Jasper van Marle, psychiater

Module Forensische psychiatrie:
Specifieke behandeling en ambulante forensische psychiatrie

 
drs. Peter Meijer

Module Kinder- en Jeugdpsychiatrie 2:
Het tweede en derde milieu
Angst, psychose en depressie
Dwang en ticstoornissen
ODD, CD en NLD
  drs. Marieke Michielsen

Module onderzoek
  prof. dr. Niels Mulder, psychiater

Module Volwassenen 3: ernstige psychiatrische aandoeningen:
ACT en FACT

dr. Gerrit de Niet

Module EBP (Evidence Based Practice) implementeren:
Oriëntatie: de kloof tussen kennis en praktijk
EBP implementeren op MESO niveau
EBP op cliënt niveau

 
dr. Frits Oosterveld

Module onderzoek

drs. Nico Oud

Module Klinisch redeneren 1:
Verpleegkundige diagnostiek 1 en 2
Verpleegkundige interventies en resultaten 1 en 2


Ron Overtoom

Module Intervisie en reflectie:

 
Ger Palmboom

Module Juridische aspecten

 

drs. S. Radstake, psychiater

Module Volwassenen 2: Spoedeisende psychiatrie:
Dreigend gevaar bij acute psychose en acute verslavingsproblematiek


 
drs. Gerrit van Ramshorst

Module Kinder- en Jeugdpsychiatrie 3 (differentiatie):
Systeembehandeling, ouderbegeleiding; deel 1 en 2
  Bianca Roelofsen

Module Volwassenen 4 (differentiatie):
E-health en telezorg
  drs. Carolien Roodvoets

Module Kinder- en Jeugdpsychiatrie 3 (differentiatie):
Vechtscheiding; deel 1 en 2

 
drs. Yvonne de Roos

Module Kinder- en Jeugdpsychiatrie 3 (differentiatie):
Hechting, verstoorde hechting en hechtingsstoornissen
  dr. Yvette Roke, psychiater

Module Somatiek:
Schildklierstoornissen en endocriene stoornissen
  drs. Roland van de Sande

Module Internationalisering

drs. Inke Schaap

Module Onderzoek:


Module Volwassenen 4 (Differentiatie):
Seksuele stoornissen en genderidentiteitsstoornissen
  mr. Jantien Scheffer

Module Forensische psychiatrie:
De forensische psychiatrie en het strafrecht

dr. Chris de Smidt

Module Farmacotherapie 1:
Psychofarmaca algemeen
Antipsychotica
Antidepressiva
Stemmingsstabilisatoren
Anxiolytica en antipanica


René van der Snoek

Module Somatiek:
Bewegingsstoornissen

 
dr. Marinus Spreen

Module Forensische psychiatrie:

Risicotaxatie 1 en 2

 

 

 
Astrid Stok

Module Kinder- en Jeugdpsychiatrie 3 (differentiatie):
Jeugdverslavingszorg

  Petra Tamis

Module Volwassenen 4 (differentiatie):
E-health en telezorg
 
Ria Tijmensen

Differentiatiemodule Ouderen:
De verpleegkundig Specialist GGZ in de geronto-psychiatrie

Module Ouderen 2:
  drs. Mark van Veen

Module Volwassenen 3: ernstige psychiatrische aandoeningen:
(Ambulante) begeleiding van mensen met EPA

 
Paul-Jeroen Verkade

Module De oudere zorgvrager 3 (differentiatie):
De verpleegkundig specialist GGZ in de psycho-geriatrie
 

Ton Vermeij

Module Taalvaardigheid / opiniërend artikel

  dr. Anita Visser

Module Somatiek:
Tandheelkundige problemen
 
drs. Marko Verzendaal

Module Forensische psychiatrie:
Forensische diagnostiek
Delict scenario en-analyse 1 en 2
  drs. Sjoerd de Vries

Module onderzoek

 

drs. Maaike Welfing

Module Preventie:
 
Kees Wijlaars

Differentiatiemodule Ouderen:

 Peter Wijnman

Module Verslaving 1:
Vermogen om te veranderen


drs. Krista Winter

Module Gedragsmodificatie:
Functie analyse
Betekenisanalyse
Interventies
Gedragstherapie: traumaverwerking


Jos van Zaanen

Module Positioneringsprisma:

Paul van der Zee

Module Kinder- en Jeugdpsychiatrie 1:
Aandachtstekort- en gedragsstoornissen

Module Kinder- Jeugdpsychiatrie 3 (differentiatie):
Adolscentie, destruftief gedrag en persoonlijkheidsontwikkeling

 

mr. drs. Rembrandt Zuijderhoudt

Jurdische en ethische aspecten hoofdbehandelaarschap