Opleidingsinstelling Geestelijke Gezondheidszorg

 

Verpleegkundig Specialist

Docenten

   

 

Overzicht GGZ-VS docenten

 

Dhr. R. Bos
Mw. M Chrispijn
Dhr. C.F. Ebbelaar
Dhr. B. Geerling
C.P. Groenewegen
K. de Haan
S. van Hamersveld
Dhr. J. v.d. Hombergh
Dhr. W. v.d. Hulst
 


P.N. van Harten
W. Hendriks

J. Jongmans
A. Jonker
Dhr. R. v.d. Kamp
R. Keet
J.H.C. Kelder
R.T. Keukens
Mw. R. Korteweg-Veltman
Mw. E. Kroes
F.R. Kruisdijk
Mw. L. de Lange
G. Lohuis
A.J.M. Loonen
C.A. Loth
B. van Luyn
J. van Marle
P. Meijer
Dr. E.J. Mookhoek
N. Mulder
G. de Niet
R.J.A. Overtoom
G. Palmboom
S. Radstake
 
Y. Roke
C. Roodvoets
R. van der Sande
I.A. Schaap
Mw. R. Schoemakers
R. van der Snoek
Mw. D. Span
Mw. A.W. M.M. Stevens
A. Stok
Mw. S.C. Vanner
Dhr. M.J.M. Verhaegh
Mw. L. Verhulst
P.J. Verkade
Dhr. J. Volskuil
Dhr. H. v.d. Weijden
M.M. Welfing
Dhr. K. Westen
J.P.J. van Zaanen
R.H. Zuijderhoudt
 

Overzicht GGZ-VS hoofddocenten

 

Mw. L. Broersen
Mw. M.A.G.B. van Piere
Mw. dr. P. Schaftenaar
Dhr. P. Tieleman
Mw. J. Tummers
Mw. A. Wynia
Mw. drs. K.L. Winter
 

   
  Ellie Apperloo

 
   
  drs. Michiel Bähler

Module Volwassenen 3: ernstige psychiatrische aandoeningen:
 
  drs. Johan Bakker
 

Module Forensische psychiatrie:
Behandeling  van seksueel grensoverschrijdend gedrag in de forensische psychiatrie

 


Stemming- en angststoornissen


 
Tamara Berends
 


 

  dr. Ton Bakker
 

Module De oudere zorgvrager 3 (differentiatie): 

Aart van den Berg

  Marga Bijma

 

 
drs. Cheryl Bruijnen

Module Somatiek:
 

 

drs. Karin van Dam

Module gedragsmodificatie:
 

 

Dick van Ettendhr. Dick van Etten

Module Ouderen 1:
 

  drs. Leida Feringa

Module Forensische psychiatrie:


 

 
dr. Frans Fluttert

 
  dr. Peter Goossens

Module Onderzoek
   
  Patrick Groenewegen
  Frank van Gorp

Module Kinder- en Jeugdpsychiatrie 1:

 

 

drs. Koos de Haan 

Module Coaching en deskundigheidsbevordering:
 
  Sonja van Hamersveld

Module Volwassenen 3: ernstige psychiatrische aandoeningen:
 

 
prof. dr. Peter van Harten, psychiater

Module Somatiek:
 
  drs. Jan Jongmans

Module beleidsverpleegkunde en management:

 
   

Rob Keukens 

Module Internationalisering
  dr. Rene Keet, psychiater

Module Volwassenen 3: ernstige psychiatrische aandoeningen:
 
  dr. Hans Kelder

 
  drs. Frank Kruisdijk

Module Somatiek:

 

 

Gerard Lohuis
 

 

 

 

 

prof. dr. Anton J.M. Loonenprof. dr. Anton Loonen

Modules Farmacotherapie:
dr. Chris Loth dr. Chris Loth


odules Verslaving 1, 2, 3 en 4:

drs. Bert van Luyn
 

Module Volwassenen 2: Spoedeisende psychiatrie:
Crisis en spoedeisende psychiatrie

Beoordeling en interventies bij suïcidaliteit (1)

Beoordeling en interventies bij Persoonlijkheidsstoornissen en chronische  suïcidaliteit

Beoordeling en interventies bij (dreigende) agressie

  drs. Jasper van Marle, psychiater

 

 
drs. Peter Meijer

 
 

Module onderzoek
  prof. dr. Niels Mulder, psychiater

 
dr. Gerrit de Niet

 

Ron Overtoom

Module Intervisie en reflectie:

 
Ger Palmboom

Module Juridische aspecten

 

drs. S. Radstake, psychiater

Module Volwassenen 2: Spoedeisende psychiatrie:
Dreigend gevaar bij acute psychose en acute verslavingsproblematiek


  drs. Gerrit van Ramshorst

Module Kinder- en Jeugdpsychiatrie 3 (differentiatie):
Systeembehandeling, ouderbegeleiding; deel 1 en 2
   
  drs. Carolien Roodvoets

Module Kinder- en Jeugdpsychiatrie 3 (differentiatie):
 
   
  dr. Yvette Roke, psychiater

Module Somatiek:
Schildklierstoornissen en endocriene stoornissen
  drs. Roland van de Sande

Module Internationalisering

drs. Inke Schaap

Module Onderzoek:


Module Volwassenen 4 (Differentiatie):
Seksuele stoornissen en genderidentiteitsstoornissen
René van der Snoek

Module Somatiek:

 
  Astrid Stok

Module Kinder- en Jeugdpsychiatrie 3 (differentiatie):
Jeugdverslavingszorg
 
  Paul-Jeroen Verkade

 

 

drs. Maaike Welfing

Module Preventie:
drs. Krista Winter

 
Jos van Zaanen

Module Positioneringsprisma:
   
 

mr. drs. Rembrandt Zuijderhoudt

Jurdische en ethische aspecten hoofdbehandelaarschap