Opleidingsinstelling Geestelijke Gezondheidszorg

 

Verpleegkundig Specialist

Sollicitatieprocedure regulier
 

Ieder jaar is er bij de erkende praktijkinstellingen een beperkt aantal opleidingsplaatsen beschikbaar. Als u de opleiding wilt volgen, kunt u bij de erkende praktijkinstelling van uw keuze solliciteren naar de functie ggz Verpleegkundig Specialist in opleiding (VS i.o.). Wij adviseren u eerst contact op te nemen met de opleider van de betreffende praktijkinstelling.Namen en adressen kunt u vinden onder 'de locaties'.

U wordt vervolgens uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. Wanneer de instelling u de opleidingsplaats wilt toekennen, zal deze uw kandidatuur voordragen bij de opleidingsinstelling GGZ-VS. Wanneer ook de opleidingsinstelling u geschikt acht, wordt de voordracht geaccepteerd en wordt u definitief geplaatst in de opleiding.

De instelling zal u een arbeidscontract met opleidingsovereenkomst aanbieden voor de duur van de opleiding. De instelling stelt de VS i.o. in de gelegenheid om de cursorische lesdagen in werktijd te volgen.

Lees voor een uitgebreide beschrijving de sollicitatieprocedure (pdf-formaat). Daarin wordt ook beschreven welke bescheiden u bij uw sollicitatie moet insluiten.

En klik hier voor de criteria bovengemiddeld functioneren.

Indien u geïnteresseerd bent de opleiding te volgen, kunt u onderstaand aanmeldingsformulier downloaden en uitprinten. Vervolgens kunt u het ingevulde aanmeldingsformulier samen met de andere sollicitatiebescheiden opsturen naar de opleider van de erkende praktijkinstelling waar u de opleiding wilt volgen.

Aanmeldingsformulier (pdf-formaat)

Heeft u nog vragen na het lezen van deze informatie, neem dan gerust contact met ons op:

T 030-2330111