Opleidingsinstelling Geestelijke Gezondheidszorg

 

Verpleegkundig Specialist

Praxis 2019
 
 1. Slaapproblemen bij extramurale forensische patiënten en het verband met delictrisico
  Een kwantitatief beschrijvend correlationeel onderzoek naar slaapproblemen en het verband ervan met het delictrisico volgens het risicotaxatie-instrument 'start'
  Robin Haakman

   
 2. Terugval reduceren na detoxificatie van alcohol
  Henry Hermsen
   
 3. Is er nog hoop?
  Demoralisatie bij patiënten met dubbele diagnose; een gevalsbeschrijving
  Marga Hoedelmans

   
 4. Werken met depressie
  Winnie Langedijk

   
 5. E-Health bij depressie: klaar voor of klaar mee?
  Kwalitatief onderzoek met fenomenologische kenmerken naar de ervaring van voortijdige stoppers met e-health
  Peter van Keulen

   
 6. Zuster, ik kan niet slapen...
  Welke niet-medicamenteuze interventies zijn bekend om depressie en slapeloosheid in samenhang te behandelen bij jongeren?
  Marianne Postma

   
 7. De mondgezondheid-gerelateerde kwaliteit van leven van pati"enten met ernstige psychische aandoeningen
  Een vergelijkend onderzoek met een gezonde controlegroep
  Eveline van der Warf
   
 8. Naastbetrokkenen door patiënten in beeld gebracht
  Een kwalitatief onderzoek naar ervaringen van patiënten met de rol van naastbetrokkenen voorafgaand aan een crisissituatie
  Teatske Zijlstra-Hof