Opleidingsinstelling Geestelijke Gezondheidszorg

 

Verpleegkundig Specialist

Nieuws
  Nieuwsoverzicht
   

Academische top VS-GGZ in aanbouw

De opleidingsinstelling GGZ-VS en de bijzondere leerstoel GGZ-verpleegkunde binnen de afdeling Psychiatrie van het VUmc zijn op 4 november 2016 een alliantie aangegaan. Deze beoogt de academische ontwikkeling  binnen  de ggz-verpleegkunde te versterken teneinde de kwaliteit van de ggz-verpleegkundig specialistische zorg te verhogen.

Klik hier voor het vervolg

   
  Corine Biesheuvel winnares van de Kitty Verbeek prijs!

De Kitty Verbeek prijs is een prijs die iedere twee jaar toegekend wordt aan een (aankomend) verpleegkundige die een enthousiasmerend artikel heeft geschreven over de verpleegkundige beroepsuitoefening in de GGZ. Klik hier voor het juryrapport.

Wie is Kitty Verbeek?

Kitty Verbeek (1919-2007) was een van de belangrijkste voorvechters van intergraal Hoger Beroeps Onderwijs in de verpleegkunde in Nederland en de eerste directeur van de HBOV Leusden (1972). Omdat zij in het bijzonder hield van het verplegen in de psychiatrie is na haar dood vanuit psychiatrisch verpleegkundige kringen deze prijs naar haar vernoemd.
   
  Levensloop en trauma


Donderdag 17 mei 2017, De Werelt, Lunteren


Zowel het werkveld als onderzoeksveld op het gebied van psychotrauma en PTSS ontwikkelt zich voortdurend. Kom ook naar het congres om samen met ons te kijken naar de levensloop van ons werkveld en jezelf theoretisch als praktisch te verdiepen in de nieuwste inzichten en ontwikkelingen. Samenkomst, kennisdeling en in verbinding zijn met elkaar staan centraal op dit congres, want samen bepalen we waar we in de toekomst naar toe gaan!


Accreditatie

Is aangevraagd bij FGzPt, NVvP, NIP (1e lijn/K&J), NVP, VEN, Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register en VGCt. Bij voldoende belangstelling uit een discipline wordt aanvullend accreditatie aangevraagd.
 

Informatie en inschrijvenVoor het volledige programma, toelichting op de parallelsessies en inschrijven: zie de agenda op www.scem.nl of klik hier

   
 

Expertisecentrum persoonlijkheidsstoornissen bij Ouderen.

Persoonlijkheidsstoornissen bij ouderen vormen nog een grotendeels onontgonnen gebied. We weten dat co-morbide persoonlijkheidsproblematiek de behandeling van psychische stoornissen in de GGz kan compliceren. Ook wijzen eerste wetenschappelijk studies uit dat ouderen met persoonlijkheidsstoornissen kunnen profiteren van psychotherapeutische behandelingen in de GGz. Met het expertisecentrum sorteert Mondriaan Ouderen (GGz in de regio Heerlen-Maastricht) voor wat betreft hoogspecialistische interventies op het gebied van de diagnostiek, behandeling en gedragsadvisering van persoonlijkheidsstoornissen bij ouderen.

Klik hier voor de volledige informatie

   
  Amar Voogt gepromoveerd 
 

Dr. Amar Voogt, voormalig hoofdopleider van onze opleiding, verdedigde op 17 november jl. zijn proefschrift: Providing Structure - unraveling and building a psychiatric nursing intervention. De werkzaamheid van deze meest  basale, maar uiterst complexe verpleegkundige interventie is met dit proefschrift wetenschappelijk onderbouwd.

GGZ-VS feliciteert Amar met deze geweldige prestatie!

   
  Vektis zorgthermometer 2016

Op 1 januari 2006 is de Zorgverzekeringswet (Zvw) ingevoerd, als opvolger van de Ziekenfondswet.

Vanaf dat moment kennen we een basiszorgverzekering voor alle Nederlanders en is het onderscheid tussen particulier en ziekenfonds vervallen. Inmiddels bestaat de Zvw tien jaar. Een goed moment om terug te kijken.

Wat is er in tien jaar tijd veranderd voor iedereen die met de zorg te maken heeft? In die tien jaar zijn er verschillende beelden ontstaan over de Zvw. Zijn de aannames die gedaan worden juist? Vektis zet de feiten op een ri
j. 

Klik hier voor de zorgthermometer.

   
   Vergelijk MANP-opleidingen


'Om feiten van fictie te scheiden hebben Jeroen Peters (HAN), Riet van Dommelen (HU) & Rob Bakker (GGZ-VS) de meest saillante overeenkomsten en verschillen in kaart gebracht.'


Klik hier voor de gehele tekst.

Klik hier voor de overeenkomsten en verschillen.
   
 

GGZ-VS feliciteert dr. Nynke Boonstra


‘Onze’ Nynke Boonstra, opleider bij GGZ Friesland, is op 27 mei 2016 benoemd tot lector Zorg & Innovatie in de Psychiatrie. Haar lectoraat beoogt de zorg en ondersteuning voor mensen met een psychische kwetsbaarheid of psychiatrische aandoening  te verbeteren.

 

Voor meer informatie over het lectoraat, de daaraan verbonden kenniskring en de lectorale rede zelf, klik hier  

   
  Oproep: Het aanvullend onderzoek op het Evaluatieonderzoek Art.36a Wet BIG gaat van start!
 

Onlangs is het Evaluatieonderzoek Art.36a Wet BIG afgerond en de bevindingen zijn via het rapport “VoorBIGhouden” aan de Minister van VWS gepresenteerd

In opdracht van de beroepsverenigingen V&VN VS en NAPA voeren dezelfde onderzoekers van het MaastrichtUMC+  o.l.v. Prof. Bert Vrijhoef een aanvullend onderzoek uit, om ook over deze handelingen aanbevelingen te kunnen doen die de minister kunnen ondersteunen in haar verdere besluitvorming. Het is uiterst belangrijk dat een hoge respons wordt bereikt en zo voldoende data worden verzameld.

Klik hier voor de oproep

Klik hier voor de nieuwsflits

   
 

De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) presenteert een inspirerend visiedocument voor de toekomst.

Het document geeft inzicht in de dynamische ontwikkelingen in de sector en focust vooral op de geweldige kansen die dit biedt om de zorg te moderniseren.

 

Technologische ontwikkelingen en het geleidelijke gelijktrekken van de asymetrische arts – patiënt relatie wordt niet langer als bedreiging van de gevestigde machtsposities gezien, maar als een lonkend perspectief om nieuwe verhoudingen tot norm te verheffen. Voor meer informatie klik hier

   
  Nieuwsbrief Florence Nightingale Instituut

                      

Klik hier voor de nieuwsbrief.