Opleidingsinstelling Geestelijke Gezondheidszorg

 

Verpleegkundig Specialist

Bijeenkomsten GGZ-VS
 

Diplomering leergang 2011 en leergang met vrijstellingen 2012

Op woensdag 2 april 2014 heeft de uitreiking van getuigschriften van twee leergangen plaatsgevonden in het Academiegebouw van de Universiteit Utrecht. Klik hier voor het fotoverslag.

Ook werd het 1e exemplaar van de jaarlijkse uitgave van de praxis uitgereikt. Klik hier voor alle artikelen uit de praxis 2014.

   
  Jubileumcongres GGZ-VS

Klik hier voor een fotopresentatie van het jubileumcongres op woensdag 5 juni 2013 in de Jaarbeurs Utrecht.
   
  Diplomering leergang 2010

GGZ Verpleegkundig Specialist
Incl. Master in Advanced Nursing Practice in de GGZ

Op 3 april 2013 hebben 41 studenten hun driejarige opleiding tot GGZ verpleegkundig specialist succesvol afgerond. Ook werd het eerste exemplaar van de Praxis 2013 uitgereikt aan mevrouw mw. drs. W.C.M. Zijlstra, directeur V&VN. De feestelijke huldiging vond plaats in het academie gebouw van de Universiteit Utrecht.
Klik hier voor het fotoverslag.
   
  Diplomering verplegingswetenschappers leergang 2011

GGZ Verpleegkundig Specialist
incl. Master in Advanced Nursing Practice in de GGZ

Per 1 december 2012 hebben 5 verplegingswetenschappers hun opleiding tot GGZ Verpleegkundig Specialist succesvol afgerond. Op 28 november 2012 hebben de deelnemers hun meesterproef gepresenteerd, waarna een feestelijke huldiging heeft plaatsgevonden. 

   

Diplomering leergang 2009
                       
Klik hier voor het fotoverslag.
   
   

Diplomering leergang 2008
Klik hier voor het fotoverslag.