Opleidingsinstelling Geestelijke Gezondheidszorg

 

Verpleegkundig Specialist

Bijeenkomsten GGZ-VS
   Diplomering leergang 2014Woensdag 5 april 2017 heeft onze jaarlijkse diplomering plaats gevonden in het Academiegebouw te Utrecht. De vios van de leergang 2014 kregen op feestelijke wijze hun getuigschrift uitgereikt. Klik hier voor het fotoverslag.                                            
  Diplomering leergang 2013Op woensdag 6 april 2016 heeft onze jaarlijkse diplomering plaats gevonden in het Academiegebouw te Utrecht.De VSio van de leergang VS13 kregen op feestelijke wijze hun getuigschrift uitgereikt.
 Voor het fotoverslag klik hierTevens is die dag het eerste exemplaar van de jaarlijkse uitgave van de Praxis uitgereikt aan mw. drs. I. de Hoop, voorzitter afdeling V&VN VS.Klik hier voor de artikelen.
   
  Diplomering leergang 2012Op woensdag 8 april 2015 heeft de uitreiking van getuigschriften van de leergang VS12 plaatsgevonden.Op deze heugelijke dag zijn foto's gemaakt; klik hier voor het verslag.Tevens is die dag het eerste exemplaar van de jaarlijkse uitgave van de Praxis uitgereikt aan ir. P.M. van Rooij, directeur GGZ Nederland.Klik hier voor de artikelen.
   
 

Diplomering leergang 2011 en leergang met vrijstellingen 2012Op woensdag 2 april 2014 heeft de uitreiking van getuigschriften van twee leergangen plaatsgevonden in het Academiegebouw van de Universiteit Utrecht. Klik hier voor het fotoverslag.

Ook werd het 1e exemplaar van de jaarlijkse uitgave van de praxis uitgereikt. Klik hier voor alle artikelen uit de praxis 2014.

   
  Jubileumcongres GGZ-VSKlik hier voor een fotopresentatie van het jubileumcongres op woensdag 5 juni 2013 in de Jaarbeurs Utrecht.   
  Diplomering leergang 2010GGZ Verpleegkundig SpecialistIncl. Master in Advanced Nursing Practice in de GGZOp 3 april 2013 hebben 41 studenten hun driejarige opleiding tot GGZ verpleegkundig specialist succesvol afgerond. Ook werd het eerste exemplaar van de Praxis 2013 uitgereikt aan mevrouw mw. drs. W.C.M. Zijlstra, directeur V&VN. De feestelijke huldiging vond plaats in het academie gebouw van de Universiteit Utrecht.Klik hier voor het fotoverslag.   
  Diplomering verplegingswetenschappers leergang 2011GGZ Verpleegkundig Specialistincl. Master in Advanced Nursing Practice in de GGZPer 1 december 2012 hebben 5 verplegingswetenschappers hun opleiding tot GGZ Verpleegkundig Specialist succesvol afgerond. Op 28 november 2012 hebben de deelnemers hun meesterproef gepresenteerd, waarna een feestelijke huldiging heeft plaatsgevonden.    

Diplomering leergang 2009                       Klik hier voor het fotoverslag.
   
   Diplomering leergang 2008Klik hier voor het fotoverslag.